SzAnDiI BlOgJaA.♥2010. március 25., csütörtök

Samu után szabadon.

Samu legfrisebb bejegyzése,miszerint mindenkit átbasztak,mert a nikkelbolha nem létezik eléggé megérintett.semmi trauma,semmi 'atyaúristenmostmiafrancleszvelem' érzést nem írnék le,de annyit azért mondanék,hogy én(szerintem sokakkal együtt)HITTE,hogy létezik az előbb említett élőlény.(nem tudom,h rovar,vagy bogár,és nem is tudom azt,h melyik a másik is,sosem tudtam azt a szart megjegyezni és utálom a bioszt,úh élőlény)és most Samu kiderítette,h nem is létezik.frász.
LÉNYEG:mivel javasolta,h adjunk neki Nobel díjat,nem tudom nem komolyan venni ezt a kérést.(ezek után meg pláne)szóval mivel ti megokosodtok Samu által és megtudjátok ezt,gondoltam én is adok valami szellemi táplálékot és utána nézek,hogyan lehet hivatalosan felterjeszteni Nobel díjra valakit.de leginkább Samut.

Szóval,van a Nobel Alapítvány,akinek vannak tagjai és ők először azokat az embereket szemelik ki,h ki tehet javaslatot,kik szavazhatnak az azévi díjazottakra.

A díjat odaítélô testület minden egyes svéd tagozatára egy "Nobel Bizottságot" jelölnek ki, mely három, négy vagy öt tagból áll, hogy véleményt alkossanak a díjak odaítélésérôl.Ők kapnak egy példány az alapító okiratból,ami Nobel végrendeletében is szerepelt(többékevésbé)

Kik lehetnek a tagok:
1. A (Svéd Királyi) Tudományos Akadémia svéd és külföldi tagjai;
2. A Fizikai és Kémiai Nobel Bizottság tagjai;
3. A Nobel-díjjal jutalmazottak;
4. A svéd a dán, a finn, az izlandi és a norvég egyetemek és mûegyetemek, valamint a Karolina Intézet fizikai és kémiai professzorai;
5. A Tudományos Akadémia által, a megfelelô földrajzi eloszlás alapján kiválasztott, legalább hat egyetem vonatkozó tanszékeinek professzorai; és
6. Az Akadémia által kiválasztott más tudósok, akik méltóak a javaslattételre.

A végrendeletnek azt a kikötését, hogy az évi díjakat olyan eredményekért kell odaítélni, melyeket "az elmúlt év folyamán" értek el, úgy kell értelmezni, hogy a díjakkal a végrendeletben szereplô területeken elért legújabb eredményeket kell jutalmazni, korábbi munkákat csak akkor, ha azok jelentôsége korábban nem derült ki.

A díjak odaítélésénél csak nyomtatásban megjelent munkák vehetôk figyelembe.(amit azonnal el kell mondanom Samunak.keresnie kell valami lapot,ami publikálja)

Csak azokat a személyeket lehet a díjak odaítélésekor figyelembe venni, akikre arra kompetens személyek tettek javaslatot. A díj iránti személyes folyamodásokat nem szabad mérlegelni.(nemáááár,én Samunak akarom adni.akkor jobb ha neki sem állok a svédül megfogalmazandó levelemnek.lehet,h az online fordító nem is lenne pontos.)

Az Alapítvány Ünnepi Napján, december 10-én, a végrendelkezô halálának évfordulóján, a díjat odaítélô testületek minden egyes díjazottnak átadják a díj összegének megfelelô csekket, az oklevelet és egy, az alapító képmását ábrázoló és megfelelô felirattal ellátott aranyérmet.
A díjat odaítélô testületek döntése ellen nem lehet kifogást emelni.(pedig lenne egykét keresetlen szavam,ha nem adnak Samunak díjat:)

A díjra vonatkozó javaslatokat, vizsgálódásokat és véleményeket nem szabad nyilvánosságra hozni. Abban az esetben, ha a díjat odaítélô testület határozatát illetôen véleménykülönbségek jelentkeznének, akkor ezeket sem szabad a jegyzôkönyvben rögzíteni, sem pedig nyilvánosságra hozni.

Azonban a díjat odaítélô testület, minden egyes eset mérlegelése alapján hozzáférhetôvé teheti a határozat kialakításának alapját képezô anyagot történeti kutatások céljára. Ilyen engedély azonban nem adható a döntést követô ötven éven belül.

Szeptember vége elôtt a Nobel Bizottság benyújtja véleményét és javaslatait az Akadémiának a díjakat illetôen.Az Akadémia végleges döntését november közepe elôtt meghozza.

Mivel a díjat a vagyon évi hozadéka, illetve a kamatok teszik, a díj összege évrôl évre változik. 1995-ben a díj összege meghaladta az egymillió dollárt. (ebből azért egy korrekt bulit össze lehet hozni.)

Mindegyik díjazott kap egy kb. 200 g súlyú, 23 karátos aranyból készült érmet.A három tudományos és az irodalmi díjjal együtt adományozott érmet Erik Lindberg, a századforduló jelentôs svéd szobrásza tervezte. A 64 mm átmérôjû érmek elôlapja azonos: Nobel profilban ábrázolt arc-, illetve mellképe. Felirata: A kép bal oldalán ALFR./ NOBEL, a kép jobb oldalán NAT./MDCCC/XXXIII/OB./MDCCC/XCVI. Alul bevésés: E. LINDBERG 1902. Ezeket az érmeket a svéd Királyi Pénzverde készíti.Az érmek hátoldala különbözô.

Az élettani, illetve orvostudományi érem hátoldalán ugyancsak két nôalak van. Az egyik, a gyógyítás géniuszát jelképezô, térdén egy könyvet tart, egyik karjával egy szenvedô nôalakot karol át, a másik kezében pedig egy csészében forrásból csorgó vizet fog fel, hogy azzal a szenvedôt megitassa. Az érem alján az odaítélô testületre vonatkozó körirat: REG . UNIVERSITAS . MED . CHIR . CAROL .

szóval ennyi.sztem ez nagyon érdekes.szurkoljunk együtt Samunak!


1 megjegyzés: